previous arrow
next arrow
Slider

Open Call 2018

OPEN CALL – WARSAW OFF ART – II edycja

Zapraszamy serdecznie do udziału w II edycji Warsaw off ART -Warszawskie Otwarte Pracownie, 21-22.09.2019. Po ogromnym sukcesie medialnym i frekwencji widzów, ogłaszamy nabór na II edycję Warsaw off ART 2019.

Warsaw off ART to wydarzenie oddolne, stworzone przez artystów warszawskich, które wbrew modnym kierunkom i popularnym wytycznym, szuka interesujących i wyjątkowych pracowni artystycznych oraz ciekawych postaw twórczych. Pracowni i bezkompromisowych artystów, idących pod prąd, performerów, malarzy, grafików, fotografów, rzeźbiarzy i muzyków. Chcemy pokazać, jak powstaje sztuka oraz dać możliwość bezpośredniego kontaktu z artystą i jego polem działań artystycznych.

Jeżeli uważasz, że Twoja sztuka to nie masowa aukcja sztuki i foto-art, jeśli nie powielasz zastałych postaw artystycznych oraz nie tworzysz sztuki odtwórczej, to właśnie Ciebie szukamy. (zasady naboru i regulamin na dole).

Warsaw off ART to impreza cykliczna, która każdego roku jesienią otwiera pracownie artystów dla publiczności, pokazując różnorodne postawy artystyczne. Podczas I edycji w wydarzeniu uczestniczyło ponad 13 warszawskich twórców, którzy otworzyli dla szerokiej publiczności podwoje swoich pracowni. Zaangażowani w tę inicjatywę byli młodzi absolwenci warszawskiej ASP, artyści zagraniczni działający w naszym mieście oraz twórcy z dorobkiem i ugruntowaną pozycją na rynku sztuki. Wszyscy oni reprezentowali różnorodne, ciekawe i oryginalne postawy artystyczne sztuk wizualnych.
Dokumentację z ubiegłej edycji Warsaw off ART można zobaczyć na http://warsawoffart.pl/galeria/

Manifest – Warsaw off ART 21-22.09.2019r. (wciąż aktualny)
Warsaw off ART – Otwarte Pracownie

Od lat, na warszawskim rynku działają galerie, które ożywiają przestrzeń miasta komercyjną sztuką. Zapominamy jednak, że głównym dostawcą krwiobiegu sztuki jest sam artysta, jego żywa postawa i ciężka praca nad samym sobą. Istotą bycia artystą są ciągłe wybory pomiędzy sztuką a konwencjonalnym życiem. Konsekwentne podążanie pod prąd, wbrew modnym kierunkom artystycznym czy wydarzeniom politycznym. Oglądając gotowe dzieła w galeriach publiczność nie widzi, że artysta od mroków piwnicy po duszny strych, eksperymentuje z dziełem materii, pośród wojny umysły czy zamętu istnienia. Na komercyjnym rynku sztuki brakuje tego wszystkiego, co napędza krwiobieg warszawskich galerii. Można odczuć niedostatek pracowni artystów, pokazywania procesów twórczych i granic sztuki, pól eksperymentów oraz miejsc żywej artystycznej wypowiedzi.
Dlatego, w dniach 21-22 września 2019 roku, otwieramy szeroko pracownie artystyczne dla publiczności. Pomysł jest bardzo aktualny od lat, od Otwartych Pracowni w całej Polsce i na świecie po łódzką Otwartą Wystawę. Chcemy pokazać, jak powstaje sztuka oraz dać możliwość bezpośredniego kontaktu z artystą i jego polem działań artystycznych. Pracownie wybrane przez naszą radę artystyczną, agorę sztuki, prezentują różne jej pola i skrajne postawy.
To niepowtarzalny czas, by zobaczyć gorące serca pompujące krew w krwiobiegu sztuki.

Piotr Ambroziak – kurator i pomysłodawca projektu Warsaw off ART

Zasady udziału w Warsaw off ART

Wyślij swój bio art z listą wystaw i link do prac: strona www, Instagram, FB (bez wysyłania prac) na adres: kontakt@warsawoffart.pl według poniższego schematu:
Temat: nazwisko i imię artysty – zgłoszenie
Opis:
– 5 -10 zdań o artyście i jego pracach;
– lista wystaw;
– link do twórczości;
– akceptację regulaminu wraz z formułą : Akceptuję regulamin Warsaw off ART 2019. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, przez Warsaw off ART, www.warsawoffart.pl . Zgoda dotyczy przetwarzania danych w celu realizowania zgłoszenia propozycji pracowni w ramach festiwalu Warsaw off ART.

Zgłoszenia pracowni warszawskich i wydarzeń przyjmowane są do dnia 5 maja 2019r.

Drogi Artysto, jeżeli nie odezwiemy się do Ciebie, to wyłącznie dlatego, że nasza idea kuratorska jest inna.

Regulamin Warsaw off ART

1. W Warsaw off ART mogą uczestniczyć nie tylko artyści warszawscy, którzy posiadają pracownie w mieście Warszawa, ale także artyści, którzy zorganizują stałe miejsce na dwa dni ekspozycji i będą w nim fizycznie uczestniczyć w dniach 21-22.09.2019 w ustalonych godzinach.
a) nie dotyczy to imprez towarzyszących jak: performence, przedstawienie, sympozja, koncerty.

2. Warunkiem uczestnictwa w Warsaw off ART jest zakwalifikowanie pracowni i artystów przez radę programową. Każdy z uczestników zostanie powiadomiony osobiście. Ostatecznym warunkiem uczestniczenia w wydarzeniu jest opłacenie składki w wysokości 100 zł, która zostanie przeznaczona na promocję, kampanię internetową oraz zakup płatnych reklam w pismach artystycznych. Płatności należy dokonać w terminie do dnia 10.06.2019r. w tytule przelewu wpisując „składka na kampanię reklamową i materiały promocyjne Warsaw off ART”. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: kontakt@warsawoffart.pl do dnia 10.06.2019r. WSPÓLNE SKŁADKI zostają rozliczone na podstawie faktur i rozliczenia końcowego.
a) zgłoszenie dotyczy jednego artysty, natomiast jeżeli pracownie są dzielone lub zgłaszane są jako stowarzyszenia, każdy artysta zgłasza się osobno;
b) w pracowniach mogą się odbywać performance oraz dodatkowe wystawy, wymaga to jednak oddzielnego zgłoszenia artysty, zgodnie z regulaminem;
c) w przypadku wycofania się z uczestnictwa z Warsaw off ART po 30.06.2019 składka na promocję i reklamę nie podlega zwrotowi.
d) zabrania się bez uzgodnienia z organizatorami: tworzenia dodatkowych wydarzeń, podnajmowania przestrzenni niezgłoszonym artystom, zapraszania dodatkowych niezgłoszonych artystów oraz publikowania treści związanych z Warsaw off ART 2019, nieuzgodnionych z organizatorami Warsaw off Art.
e) warunkiem uczestnictwa w Warsaw off ART jest zakwalifikowanie pracowni i artystów przez radę programową.

3. Wszelkie informacje organizacyjne zostanę udostępnione na forum FB jedynie dla zakwalifikowanych uczestników Warsaw off ART 2019. Dotyczy to terminów spotkań organizacyjnych, listy pozyskanych patronów, uzgodnień dotyczących treści reklamy, ulotki i poprawności danych kontaktowych.

4. Każdy z uczestników Warsaw off ART 2019 ma prawo do:
– publikacji prac, sylwetki artysty, adresu pracowni i wydarzenia na stronie http://warsawoffart.pl/
(zakładka „Pracownie i artyści”), na stronie Facebooka https://www.facebook.com/warsawoffart/ i
(warsawoffart 2019) oraz na Instagramie https://www.instagram.com/warsawoffart/.
– stworzenia własnego wydarzenia – zaproszenia do wizyt w pracowni w trakcie Warsaw off ART 2019 (według ustalonego przez organizatorów Warsaw off Art. wzoru);
– adresu pracowni i nazwiska wraz z mapką miasta Warszawy na ulotce Warsaw off ART http://warsawoffart.pl/wp-content/uploads/2018/08/Warsaw_off_ART_2018-1.pdf
– publikacji prac i nazwiska w materiałach reklamowych patronów medialnych. W 2018 roku byli to: Arteon, Rynek i Sztuka, Artinfo, O.pl, ASP w Warszawie;
– prowadzić indywidualną dokumentację fotograficzną z własnego uczestniczenia w Warsaw off ART 2019, posiadając zgodę na publikację osób odwiedzających pracownie;
– publikacji listy uczestników i wybranych prac w innych mediach i płatnych reklamach;
– pomoc w organizacji wydarzenia: pozyskanie patronów, sponsorów, mediów (prasa, radio, telewizja);
– wzajemnego promowania wszystkich uczestników Warsaw off ART.;
– darmowego uczestnictwa w After Party wraz z osobą towarzyszącą.

5. Obowiązki uczestników Warsaw off ART 2019:
– każdy z uczestników zobowiązany jest do uczestnictwa w wyznaczonych dniach i w godzinach w pracowni lub w miejscu wydarzenia (w przypadkach losowych jest możliwość wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prezentację prac i omówienie sylwetki artysty);
– każdy z uczestników zgadza się na publikację swojego wizerunku, swoich prac, adresu pracowni oraz danych kontaktowych w materiałach promocyjnych i reklamowych Warsaw off ART. Jednocześnie jest autorem prac i nie narusza praw autorskiego osób trzecich;
– każdy z uczestników prowadzi indywidualną dokumentację fotograficzną z własnego uczestniczenia w Warsaw off ART 2019, posiadając zgodę na publikację osób odwiedzających pracownie.

6. Pozostałe sprawy organizacyjne zostaną poruszone na forum oraz na spotkaniach organizacyjnych Warsaw off ART. Informacje dokładne o terminach zostaną podane na forum.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsaw off ART, inicjatywa oddolna artystów warszawskich bez osobowości prawnej. www.warsawoffart.pl

1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
• przez e-mail: kontakt@warsawoffart.pl
2. Dane osobowe pozyskane w związku ze zgłoszeniem propozycji pracowni w ramach festiwalu Warsaw off ART będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z realizacją zgłoszeniem w ramach festiwalu Warsaw off ART
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia pracowni w ramach WOA
5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
• okresu czasu związanego z procedurą zbierania i wybierania wniosków,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres e-mailowy.
10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz Pani/Pana dane nie będą profilowane.