Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider
ARTYŚCI EDYCJI WARSAW OFF ART

6. Milan Cieslar

W latach 1987-1992 studiował na Wydziale Filozoficznym na Uniwersytecie Ostrawskim i na Studiach Artystycznych u prof. Zdeňka Kučery. Doktorat uzyskał na Wydziale Pedagogicznym na Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie. Obecnie pracuje jako kierownik Katedry Edukacji Artystycznej na Wydziale Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostawskim. Mieszka, tworzy i pracuje w Ostrawie i Karwinie. Cieslarowi bliski jest nieco ironiczny rejestr wypowiedzi artystycznej, którą określa mianem „malarskiej antymaterii”. Tworzy za pomocą farb przemysłowych, sprayów i szablonów drukarskich. „Obrazy powstają szybko i w seriach.” Cieslar pracuje zarówno z małymi, jak i monumentalnymi formatami. Niezbędną i wielokrotnie sprawdzoną w przeszłości metodą twórczą jest nakładanie na początkową strukturę obrazu podobnych plam barwnych które można następnie przerabiać. Sposób tworzenia jest ideologicznie zakotwiczony w koncepcji ciągłej i radykalnej zmiany kadru obrazu. Gotowe dzieło jest produktem końcowym do czasu stania się częścią nowej koncepcji wizualnej.

Between 1987 and 1992, he studied at the Faculty of Art of the University of Ostrava and Visual Art Studies under the guidance of Professor Zdeněk Kučera. He finished his doctoral studies at the University of Prešov. He currently works as the Head of the Department of Art Education, the Faculty of Education, at the University of Ostrava. He works and lives in Ostrava and Karviná. The author is close to a slightly ironic register of artistic expression, which he describes as “painterly antimatter”. It is the work with industrial inks, sprays and printing stencils. “The images are created quickly and in series”. Cieslar works with both small and monumental formats. Overlapping the initial image structures with continuous coloured areas, which can then be further re-made, is the necessary method proven many time in the past. The creative way is ideologically anchored by the principle of a constant and radical change of the picture frame. The piece of work is finished and final only until it becomes a part of a new visual concept.