ARTYŚCI EDYCJI WARSAW OFF ART

5. Edyta Dzierż

www.facebook.com/edyta.dzierz

www.edyta.dzierz.netgaleria.pl

www.facebook.com/Pracownia23

Pracownia 23 – malarstwo

ul. Floriańska 12, domofon 23.

Praga-Północ

tel: 660-799-127

EDYTA DZIERŻ
Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W 2004 r. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mariana Czapli. Aneks z malarstwa ściennego
w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego – realizacja mozaiki Przemienienie Pańskie (Ołtarz Dolny Kościoła M. B. Wspom. w Warszawie). W latach 2000 – 2002 specjalizacja z rzeźby w pracowni prof. Gustawa Zemły.

Figuruje w Rankingu Rzeczpospolitej – Kompas Młodej Sztuki w latach 2008, 2010, 2012.

Współtworzy interdyscyplinarne grupy twórcze: Symfonia, Art Visual Dance oraz międzynarodowy ruchu artystyczny Artinterference. Kurator działań grupy Młodzi Sztuką i międzynarodowego projektu Eviva l’Arte.

Tworzy autorskie projekty artystyczne oraz działa jako organizator, kurator ogólnopolskich
i międzynarodowych wystaw/projektów promujących sztukę współczesną. Współpracuje również z muzykami m. in.: prof. dr hab. Elżbietą Gajewską, Iwoną Jędruch, Katarzyną Oczkowską, Tadeuszem Sudnikiem.

Współtworzy PRACOWNIĘ 23 na warszawskiej Pradze i inicjatywę Stan Rzeczywisty *nocne spotkania z twórcami.
Wystawia solo i zbiorowo w Polsce i nie tylko.Zajmuje się malarstwem, technikami ściennymi (mozaika, sgraffito, fresk), live painting, performance: obraz- dźwięk -światło.

==================================

Każde moje działanie (malarskie, live painting/performnce) to spotkanie (artystki i odbiorcy, człowieka z człowiekiem), tworzenie, improwizacja i odkrywanie: indywidualnych oraz wspólnych emocji i energii. W twórczości bliskie jest mi pojęcie ‘synestezja’. Wyraża się ono u mnie w poszukiwaniach i określaniu związków między malarstwem/obrazem, dźwiękiem i światłem. Na płótnach kojarzę abstrakty i realne odniesienia, w które uwikłany jest człowiek. Widz obcując z moimi rzeczywisto-abstrakcyjnymi obrazami zestraja się z nimi. Określone jakości (kolor, forma, ruch, dźwięk, światło/cień, przestrzeń, struktura/faktura…) poruszają zmysły i wywołują konkretne skojarzenia, emocje – przyjemne lub nieprzyjemne, bliskie nam lub dalekie, obce i dziwne, ciepłe lub zimne, oczekiwane lub zaskakujące!
Podczas performance tworzę na żywo narrację za pomocą ekspresji, kreacji. Ekspresja moja jest metodą artystyczną. Działanie artystyczne jest formą, jest tym, czym jest i w tym czerpie się jej artystyczny sens.
Edyta Dzierż

(…) Śmiało podąża w kierunku abstrakcji, lecz punktem wyjścia jest dla niej rzeczywistość. Odbierając świat zmysłami, chłonąc jego niezmierzone piękno utrwalone w naturze, oddaje w sferę malarskiej materii swój wewnętrzny obraz-pejzaż. Własną jego interpretację. A zdawać by się mogło, że abstrakcja jest tak daleka od rzeczywistości… Podczas gdy ona udowadnia, jak dalece możliwe jest wypracowanie pomiędzy nimi porozumienia. Mimo to w swych zabiegach daleka jest od realizmu. Odstępuje bowiem od wiernego naśladowania tego co zewnętrzne na rzecz kreowania całkiem nowych „światów”. Niczym Demiurg powołuje rzeczywistość odmienną od tej z jaką stykamy się w codzienności. To wizja zakładająca idealne zespolenie sensualnych doświadczeń oraz duchowych i emocjonalnych przeżyć im towarzyszących.Krajobraz w jej pracach jest więc zredukowany do ledwo wyczuwalnych form, niekiedy zgeometryzowanych, a czasami odznaczających się biomorficzną proweniencją. Zawsze jednak ten rytm kształtów, uwydatnionych barwą w trójwymiarowej strukturze faktury, w mniejszym lub większym stopniu, budzi pierwotne, instynktowne skojarzenia. Na tyle, że możemy odczytać z nich syntezy rozległego pejzażu bądź pojedyncze elementy, zaczerpnięte z otaczającej nas przestrzeni.

Bogactwo zmysłowych doznań, ekspresji form i walorów sprawia, że podstawowym środkiem wyrazu w jej pracach jest kolor i traktowana z nim na równi faktura. To za ich pomocą artystka potrafi generować ruch w obrazie i budować głębię. Tym samym są one niekiedy mocno przesycone barwą, to znów stonowane, bardziej wyciszone. Jeszcze większe zróżnicowanie występuje na powierzchni, raz gładkiej a czasem chropowatej, przypominającej organiczną tkankę, uzyskaną przez wykorzystywanie naturalnych składników. Edyta Dzierż zafascynowana technikami ściennymi (fresk, mozaika, sgraffito) tworzy swoje własne malarskie reliefy.
Anna Rudnicka / mgr historii sztuki

PRACOWNIA 23 Edyty Dzierż (malarki, performerki) istnieje trzynaście lat na warszawskiej Pradze Północ. To 68 m2 powierzchni twórczej. Okazjonalnie pracownia zaprasza do współpracy innych artystów. Drzwi pracowni otwierane są również dla mieszkańców Warszawy (i nie tylko). Pracownia 23 uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych stolicy, dzielnicy (m. in.: Festiwalu Sąsiedzi dla Sąsiadów, Praskich Spotkań z Kulturą, Nocy Pragi, Stan Rzeczywisty *nocne spotkania z twórcami, ogólnopolskiej Nocy Muzeów i innych).