Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider
ARTYŚCI EDYCJI WARSAW OFF ART

14. Vladimír Havlík

Ukończył Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie obecnie pracuje jako profesor na Wydziale Edukacji Artystycznej. Havlík jest autorem happeningów, land artu i body artu. Manifestuje się jako performer, twórca poezji wizualnej (w tym obiektów), twórca książek autorskich oraz instalacji, malarz, rysownik, grafik w dziedzinie nowych mediów (druki cyfrowe). Jest również czynny literacko.

He graduated from the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc, where he currently works as a professor at the Department of Art Education. He is the author of happenings, land art and body art projects. He manifests himself as a performer, creator of visual poetry (including objects), authorial books and installations, painter, draughtsman, graphic artist in the field of new media (digital prints). He is also active in literature.