Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider
ARTYŚCI EDYCJI WARSAW OFF ART

14. Vladimír Havlík

Ukończył Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie obecnie pracuje jako profesor na Wydziale Edukacji Artystycznej. Havlík jest autorem happeningów, land artu i body artu. Manifestuje się jako performer, twórca poezji wizualnej (w tym obiektów), twórca książek autorskich oraz instalacji, malarz, rysownik, grafik w dziedzinie nowych mediów (druki cyfrowe). Jest również czynny literacko.

He graduated from the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc, where he currently works as a professor at the Department of Art Education. He is the author of happenings, land art and body art projects. He manifests himself as a performer, creator of visual poetry (including objects), authorial books and installations, painter, draughtsman, graphic artist in the field of new media (digital prints). He is also active in literature.