Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider

Marek Sibinský urodził się 20. 1. 1974 we Frydku-Mistku.

Maturę zdał w 1992 na średniej szkole artystyczno-przemysłowej w Brnie (specjalizacja malarstwo). W 1997 roku ukończył studium magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego (katedra twórczości plastycznej – pracownia wolnej i stosowanej grafiki prof. Eduarda Ovčáčka). W 2006 roku ukończył studium doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki.

W roku 2015 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. Od 1998 roku pracuje jako pedagog w Katedrze Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego.

Twórczość Marka Sibinskiego bierze swój początek lub czerpie głównie z wizualności obrazów technicznych, ale nie rozszerza ich, nie duplikuje, a następnie nie „zamraża” ich, zasypując nowymi i niepotrzebnymi, powielonymi „obrazami”. Raczej odwrotnie. Zatrzymanie w czasie nie służy strategiom estetycznym czy wystawowym autora, ale głównie ma na celu wciągnięcie widza we wstrząsające i bolesne „fakty”, rzeczywistość wirtualną, którą wprawdzie szczególnie media cyfrowe starannie reflektują, przedstawiają, często bardzo spektakularnie i z niemałą dokumentalną pomysłowością i umiejętnością, ale właśnie być może, że prezentując „absolutnie”, z obsesyjną potrzebą „relacji na żywo”, nakładając na siebie i zwielokrotniając strumienie wiadomości, wytwarzają zupełnie nierzetelny i coraz mniej prawdopodobny, coraz mniej wiarygodny i, co zrozumiałe, nie do zweryfikowania obraz naszego świata. Nasze doświadczanie świata jest zapośredniczone, przekazywane, pozorne, zadziwia prędkością i ujęciem, ale jest również manipulowane, co w ostatnich latach, przez wkroczenie postfaktycznego społeczeństwa nabywa kolejnego, niespodziewanego rozmiaru. Obraz świata możliwy do zweryfikowania w sposób pozytywistyczny skończył się na dobre a inne drogi poznania są właśnie podaniem w wątpliwość i marginalizacją jakichkolwiek sensownych wartości poprzez zalanie ich nadmiarem danych, najczęściej wizualnego charakteru. Ta nowa mitologia, posługując się nowymi schematami i wzorcami, stopniowo wypiera stare narracje, a lekturę tych współczesnych problematyzuje głównie dlatego, że już z definicji odrzucamy, aby to właśnie same media pośredniczyły.

wrzesień 12th, 2021

Posted In: Artyści 2021

Leave a Comment

Marek Schovánek to artysta urodzony w Czechosłowacji, ale dorastał i studiował w Kanadzie. Obecnie podróżuje po całym świecie, ale najczęściej spędza czas w Berlinie. Jego aktywność twórcza jest niezwykla obszerna: tworzy obrazy, rzeźby, instalacje składające się z setek pojedynczych artefaktów. Jest krytyczny wobec nadużyć współczesnego społeczeństwa i uważa, że artysta powinien być osobą zaangażowaną, która zauważa i odzwierciedla negatywne relacje społeczne. Jego twórczość jest ironiczna, jest w niej dużo humoru i organicznie rozwija się to w jego pracach. Istotną cechą jego działalności jest postprodukcja.

Schovánek wybiera banalne przedmioty codziennego życia człowieka i przekształca je w zaskakujące artefakty, które mogą wybudzić widza z transu szarej codziennej rutyny.

Marek Schovánek is undoubtedly a world famous artist, born in Czechoslovakia but grew up and studied in Canada. He currently travels around the world but spends most of his time in Berlin. The range of Schovánek’s art work is extremely extensive, he creates paintings, sculptures and installations consisting of hundreds of individual artefacts. Schovánek’s art is critical to the abuses of contemporary society. According to Schovánek, the artist schould be a committed person who observes an reflects the negative social phenomena. Schovánek often works with humour and irony, which he lets organically grow into his artefacts. A notable feature of this work is the post-production approach.

He chooses banal human objets of everyday life, which he transforms into surprising artistic artefacts that can excite the viewer out of the trance of the grey everyday routine.

wrzesień 12th, 2021

Posted In: Artyści 2021

Leave a Comment

Nikola Emma od zawsze była zaangażowana w działalność twórczą, więc sztuka była dla niej oczywistym wyborem. Od studiowania ceramiki, poprzez projektowanie zabawek drewnianych, przeszła do Pracowni Rzeżby na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, gdzie w końcu zajęła się dziedziną, w której mogła się w pełni realizować.
Twórczość Nikoli Emmy pełna jest postaci nierealnych, często antropomorficznych, czasem groteskowych, emocjonalnych, a czasem przerażających. Kreacje często wywodzą się z literatury, jej wewnętrznego świata i amatorskiego zainteresowania psychoanalizą. Posągi Nikoli Emmy stoją między fikcją a rzeczywistością, inspirowane własnymi przeżyciami, a także mitologią, snami i śmiercią.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Pradze zaprezentuje na tegorocznej wystawie rzeźby, w których ukazuje swój związek ze sztuką jako taką, odwołując się do własnych doświadczeń, źródeł literackich i słowiańskiego folkloru. W specyficznym rzeźbiarskim języku reinterpretuje tradycyjne przedstawienie świętych i motywy religijne, a jednocześnie artystycznie rozwija własną wiarę w sztukę.
Nikola Emma wystawiała w różnych miejscach za granicą i w Czechach oraz studiowała w Czechach, Australii i Portugalii.

Nikola Emma always dwelt on a variety of creative expressions, making artwork an easy choice for her. From the study of ceramics to the design of wooden toys, she went to study sculpture at the Academy of Fine Arts in Prague, a field in which she feels she could finally fully realize herself.
Her body of work is full of surreal often anthropomorphic figures, sometimes grotesque, emotional and other times macabre. Creation often stems from literature, her inner world, and from her amateur interest in psychoanalysis. Her sculptures stand between fiction and reality, as they are inspired by her own experiences and feelings as well as mythology, death and horror.
Nikola Emma graduated from the Academy of Fine Arts in Prague in 2019, she will showcase her newest artworks, in which she was capturing her complicated relationship with art as such together with spiritual themes, referring to her own experience, literature, and Slavic folklore. She reinterprets the classical depiction of saints and religious motifs in her own sculptural language while trying to artistically process her own faith in art as a discipline.
Nikola Emma has exhibited in various places overseas and in the Czech Republic, and studied abroad in Australia and Portugal.

wrzesień 12th, 2021

Posted In: Artyści 2021

Leave a Comment

Artysta grafik, Doktor sztuk pięknych, dyrektor artystyczny. Tworzy prace głównie w technice linorytu, łącząc tradycyjną grafikę artystyczną z nowymi technologiami, tworząc instalacje graficzne łączące VR i linoryt. Na co dzień zajmuje się również sztuką cyfrową i reklamą. Brał udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach m.in. ING Creative Festival w Dubaju, Międzynarodowym Festiwalu Drzeworytu w Ulsan w Korei Południowej, Międzynarodowym Biennale Grafiki Guanlan w Chinach, Międzynarodowej Nagrodzie Graficznej im. Jesusa Nuneza w Hiszpanii czy Międzynarodowe Triennale Grafiki w Turcji, Austrii, Szwecji. Prace jego autorstwa otrzymują wiele prestiżowych nagród i wyróżnień w kraju i na świecie, z czego największym uznaniem jego twórczości było przyznanie w 2018 roku Grand Prix Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

Urodził się w Zamościu. Na co dzień żyje w Warszawie, gdzie tworzy swoją sztukę. Związany z Wydziałem Artystycznym UMCS, rozpowszechnia swoją wiedzę i doświadczenie o nowych formach grafiki.

Jego prace można podziwiać w muzeach i prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą. Poza twórczością artystyczną działa w obszarze reklamy i projektowania. W dziedzinie grafiki projektowej i reklamy zdobył wiele nagród, min. statuetki w Polskim Konkursie Reklamy KTR czy Effie Awards.
„Linoryt i praca z matrycą jest dla mnie odskocznią od rzeczywistości, formą zabawy i relaksu. Nieustannie ciągnie mnie do pracy manualnej, w której moje ręce stają się narzędziem. To, co mnie pociąga w linorycie, to zerowy margines błędu. Co raz wytnę dłutem w matrycy, nie mogę już cofnąć. Ta „bezbłędność” linorytu jest ekscytująca i wymaga dużego przemyślenia…
Jestem daleki od tego, aby tworzyć ciągle w jednym stylu i temacie. W moich pracach graficznych stawiam na różnorodność i ciągle poszukuję nowych sposobów wypowiedzi wizualnej. Stale jednak operuję dwoma elementarnymi sposobami tworzenia grafiki, czyli punktami i liniami. Każda moja praca składa się z tysięcy właśnie punktów lub linii, które stanowią podstawowy element moich grafik. Na bazie tych dwóch najprostszych elementów tworzę kompozycje przedstawiające realistyczne przedmioty lub formy abstrakcyjne.

Tematyka jaką poruszałem do tej pory w swoich pracach jest związana z osobistymi przeżyciami. Są rodzajem komentarza, formą pamiętnika i zapisem otaczających mnie zdarzeń.”

wrzesień 12th, 2021

Posted In: Artyści 2021

Leave a Comment

wrzesień 12th, 2021

Posted In: Artyści 2021

Leave a Comment

Artystka sztuk wizualnych, wykładowczyni akademicka, kuratorka. Prowadzi pracownie rysunku i grafiki na kierunku Edukacja artystyczna na Wydziale Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostrawskim. Uzyskała doktorat ze Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Studiowała Malarstwo w pracowni Michaela Rittsteina w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, dzięki uzyskaniu rocznego stypendium. Ukończyła studia w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej na Wydziale Malarstwa na ASP w Warszawie. Studiowała także malarstwo na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa w Portugalii, gdzie zaczęła tworzyć wielkoformatowe obrazy do przestrzeni publicznej, potem tworzyła również obiekty, rzeźby, instalacje w tej przestrzeni. Jednak po latach artystka zamknęła się w pracowni, w domu, gdzie tworzy minimalistyczne, abstrakcyjne, bardzo kolorowe obiekty. Zrezygnowała całkowicie ze sztuki figuratywnej. Inspiracją dla jej twórczości jest również sztuka artepovera i koncepca teatru ubogiego Jerzego Grotowskiego, tylko, że w przypadku jej twórczości głównym aktorem występującym na scenie jest kolor – on jest znakiem rozpoznawczym artystki. Pienias tworzy całe światy, posługując się tym, co znajduje się w zasięgu ręki, korzysta z prostych, łatwodostępnych materiałów, które następnie maluje wyrazistymi kolorami.

Visual artist, academic lecturer, curator. She teaches in the studio of drawing and graphics in the field of Art Education at the Faculty of Education at the University of Ostrava. She obtained a doctorate in Fine Arts at the Faculty of Arts of the University of Silesia. A graduate of the Art Institute of the University of Silesia in Cieszyn – art education. She studied Painting in the studio of Michael Rittstein at the Academy of Fine Arts in Prague, thanks to a one-year scholarship. She graduated from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the field of urban space shaping. She also studied painting at the Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa in Portugal, where she started creating large-format paintings for public space, then she also created objects, sculptures, and installations in this space. However, after many years, the artist locked herself in a studio, at home, where she creates minimalist, abstract, very colorful objects. She completely gave up figurative art. Her work is also inspired by the art of artepover and the concept of the poor theater of Jerzy Grotowski, but in the case of her work, the main actor appearing on stage is color – it is the artist’s trademark. Pienias creates whole worlds, using what is at her fingertips, uses simple, easily available materials, which she then paints with vivid colors.

wrzesień 12th, 2021

Posted In: Artyści 2021

Leave a Comment

Moje malarstwo porusza tematykę martwych natur poprzez rejestrację zmian zachodzących w mojej pracowni. Prostota form geometrycznych spotyka się z silnym gestem malarskim a fakturalność z linearnością. Obrazy tworzą pionowe zapisy emocjonalnych zmian które zachodzą we mnie poprzez otaczające mnie przedmioty i sytuację. Obrazy łączy zredukowana gama kolorystyczna tworząc współczesną opowieść o martwych naturach.

Wystawy indywidualne:

Presence, Galeria Biała Ściana, Akademia Sztuk Pięknych W. Strzemińskiego, Łódź, 2014
Still (a) life? Galeria OdNowa, Akademia Sztuk Pięknych W. Strzemińskiego, Łódź, 2014
Studio-Workshop-Presence, The Gallery, Universityof the Arts London – Wimbledon College of Arts, Londyn, 2015
The Journey, Galeria MCK, PGE Giganty Mocy, Belchatow, 2018
Abstra-life, Gallery 1881, Londyn, 2018

Wystawy grupowe:

Wystawa pokonkursowa Strzemiński Sztuki Piękne, Galeria Propaganda Sztuki, Łódź, 2014;
My coloring Wall, MS2, Łódź, 2014
CSM Graduation Showcase, UAL CSM, Londyn, 2017

wrzesień 12th, 2021

Posted In: Artyści 2021

Leave a Comment

ur. w 1976r. w Słubicach, absolwent ASP w Poznaniu (dyplom z malarstwa 2001), pedagog, krytyk sztuki.
Ostatni cykl prac – DŁONIE – oparty na spostrzeżeniach międzyludzkich relacji oraz kondycji człowieka, oscylujący wokół surrealistycznych wizji.
Wcześniejsze prace dotykały problematyki horyzontu i człowieka wobec czasu i miejsca, w którym się znalazł.
Współorganizator Art Fresh Festival w Warszawie

Wystawy:

Galeria Empik (Poznań, 2005)
K.E.O (Ateny, Grecja, 2009, 2012)
Galeria u Jezuitów (Poznań, 2011)
Brick Line Gallery (Londyn, 2015)
Międzynarodowy Festiwal Młodej Sztuki lAbiRynT (Słubice/Frankfurt 2016, 2017, 2018)
Art Fresh Festival (Warszawa, 2016, 2017, 2018)
Peryskop Gallery (Poznań, 2020)

wrzesień 12th, 2021

Posted In: Artyści 2021

Leave a Comment

W mojej twórczość nie kieruje na poszukiwaniu piękna, ale wrażenia otaczającej nas rzeczywistości. Posługuje się nią jako językiem, który przedstawia sprawy trudne do zawarcia dla mnie w słowach, skupiając się na rozliczaniu z rzeczywistością świata, w którym życie zdaje się coraz szybsze. Staram się rozwijać swój język ekspresji, aby pogłębiać most pomiędzy powierzchnią tego co widzimy, a tego jak odbieram świat i jakie emocje powoduje w moim ciele. Inspiruję się własnymi przeżyciami, ale również innych osób. To co zobaczę lub usłyszę na ulicy jest bardzo dla mnie ważne, chaos miasta – jego negatywne i pozytywne strony są kluczową inspiracją moich prac. Chce przekierować podświadomość na płótno, a obraz na nim jest zawsze pokręcony i przesadzony, wyłaniający się z kontrolowanego nieładu. Poprzez użycie mediów malarskich bohaterowie starają się zawalczyć o swoje miejsce w świecie i przetrwać zmagania im stawiane. Maluję, aby siebie zaskoczyć i czuje się najlepiej, kiedy mogę to robić, ponieważ dzięki temu jestem w stanie przetworzyć doświadczenia z życia w świecie, w którym możemy zobaczyć tak wiele, ale już nie jest proste jego poznanie. Czuję, że dzięki swojej twórczości mogę to przybliżyć, zaoferować pewien inny sposób poznania

 

wrzesień 12th, 2021

Posted In: Artyści 2021

Leave a Comment

W latach 2002–2007 studiował u prof. Eduarda Ovčáčka i doc. Petra Lysáčka na Uniwersytecie Ostrawskim. W latach 2009-2014 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Sztuki i Projektowania UJEP w Ústí nad Labem. Od 2008 roku pracuje jako asystent w Pracowni Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Podczas studiów na FU OU Novotný dał się poznać jako autor interwencji w przestrzeni publicznej. Zainteresowanie autora tworzeniem zaskakujących stymulantów uważności obserwatora szła w parze z zainteresowaniem proceduralnością i efemerycznością dzieła sztuki, które jest szczególnie narażone na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, mniej lub bardziej przewidywalne w przestrzeni publicznej. Częstym elementem jego prac był przede wszystkim tekst przełożony na formę materialną. Chociaż Libor Novotný nie rezygnuje z pracy z tekstem w następnych latach, stopniowo zastępuje go innymi środkami wyrazu, takimi jak wideo lub instalacja. Jednak poszczególne realizacje wciąż zachowują charakterystyczny subwersywny, a czasem wręcz komiczny charakter.

Between 2002 and 2007, he studied at the studio of Professor Eduard Ovčáček and senior lecturer Petr Lysáček at the University of Ostrava. He completed his studies between
2009 and 2014 with a doctoral programme at the Faculty of Art and Design, UJEP in Ústí nad Labem. He has been working as an assistant in the Studio of drawing of the Faculty of Arts of the University of Ostrava since 2018. Novotný already established himself as an author of intervention in public space during his studies at FU OU. The author’s interest in creating surprising stimuli for viewer attention went hand in hand with his interest in the processuality and ephemerality of a work of art, which is especially exposed in public space to various more or less predictable factors. A frequent element of his works was mostly a text translated into material form. Although Novotný is not going to give up the work with the text in the upcoming years, it is gradually being replaced by other means of expression, such as video or installation. However, the individual realizations still retain a characteristically subversive and sometimes even comical character.

wrzesień 12th, 2021

Posted In: Artyści 2021

Leave a Comment

« Poprzednia stronaNastępna strona »