Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider

*1965, CZE

Marek Schovánek to artysta urodzony w Czechosłowacji, ale dorastał i studiował w Kanadzie. Obecnie podróżuje po całym świecie, ale najczęściej spędza czas w Berlinie. Jego aktywność twórcza jest niezwykla obszerna: tworzy obrazy, rzeźby, instalacje składające się z setek pojedynczych artefaktów. Jest krytyczny wobec nadużyć współczesnego społeczeństwa i uważa, że artysta powinien być osobą zaangażowaną, która zauważa i odzwierciedla negatywne relacje społeczne. Jego twórczość jest ironiczna, jest w niej dużo humoru i organicznie rozwija się to w jego pracach. Istotną cechą jego działalności jest postprodukcja.

Schovánek wybiera banalne przedmioty codziennego życia człowieka i przekształca je w zaskakujące artefakty, które mogą wybudzić widza z transu szarej codziennej rutyny.

 

Wrzesień 10th, 2020

Posted In: Artyści 2020

Leave a Comment

https://www.instagram.com/waldemar_rudyk/?hl=pl

Urodzony w 1960r. w Szczekocinach. Studia: Instytut Wychowania Plastycznego Filii UŚ w Cieszynie. Dyplom z malarstwa uzyskał w 1985r w pracowni doc. Zenona Moskwy. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, obiektami, książką artystyczną, instalacjami
i
działaniami w przestrzeniach publicznych. Jest autorem dwudziestu sześciu wystaw indywidualnych. Uczestniczył w ponad dwustu wystawach zbiorowych, akcjach i działaniach artystycznych w kraju i za granicą.

 

 

Wrzesień 10th, 2020

Posted In: Artyści 2020

Leave a Comment

Urodzona w Chorzowie w 1985 roku. W 2011 ukończyła Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uprawia rysunek, malarstwo oraz działania artystyczne łączące różne konwencja i style. Wspólnie z Endorro Platkovsky realizowała cykl wystaw i podróży „ The Backpack Projec

 

Wrzesień 10th, 2020

Posted In: Artyści 2020

Leave a Comment

Interesuje mnie człowiek, jego cele życiowe, zwyczaje, relacje  z innymi ludźmi, chęć pozostawiania po sobie śladu. Wypowiadam się za pomocą filmu wideo i rysunku.

 

Wrzesień 10th, 2020

Posted In: Artyści 2020

Leave a Comment

Artystka sztuk wizualnych, kuratorka, wykładowczyni akademicka. Prowadzi pracownie rysunku i grafiki na kierunku Edukacja artystyczna na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego. Obecnie kończy doktorat na kierunku sztuki piękne na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Studiowała Malarstwo w pracowni Michaela Rittsteina w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, dzięki uzyskaniu stypendium Funduszu Wyszehradzkiego. Ukończyła studia w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej na Wydziale Malarstwa na ASP w Warszawie. W trakcie rocznego stypendium w Portugalii na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa studiowała malarstwo.

Tworzy wielkoformatowe obrazy, trójwymiarowe obiekty, rzeźby, instalacje. Zajmuje się sztuką publiczną. Jest także organizatorką konferencji i festiwali zajmujących się sztuką w przestrzeni publicznej. W ciągu ostatnich lat intensywnie bada sztukę najnowszą w Europie i na świecie, zwłaszcza w Czechach. Prowadzi działalność kuratorską w Ostrawie.

 

Wrzesień 10th, 2020

Posted In: Artyści 2020

Leave a Comment

Maria Piątek – Absolwentka ASP w Warszawie, gdzie w roku 1997 uzyskała dyplom magisterski w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. Doktorat z malarstwa obroniła w roku 2012 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem prof. Urszuli Ślusarczyk. W roku 2020 na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otrzymała stopień doktora habilitowanego. Prowadzi pracownię malarstwa na kierunku Grafika w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie pełni obowiązki dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych.

„Rolę artysty postrzegam jako rolę świadka współczesnych mu czasów, a jednocześnie czułego obserwatora samego siebie. Dając świadectwo rzeczywistości w swoich pracach przetwarzam wszystko to, co mnie wokół spotyka i co jest w jakimś sensie mną. Moja sztuka to ustawiczny recykling – i rzeczywistości, i siebie. Czerpiąc inspiracje z zewnątrz, odwołując się do znaków kultury masowej przyswajam je na potrzeby własnego indywidualnego języka, jednocześnie zachowując możliwość komunikowania się z innymi ludźmi zanurzonymi w tym samym, co ja, kontinuum rzeczywistości”.

Wrzesień 10th, 2020

Posted In: Artyści 2020

Leave a Comment

https://www.instagram.com/michal_mroczka/
https://www.facebook.com/Michal

Michał Mroczka rocznik 1984. Ukończył Malarstwo na Wydziale Artystycznym w Lubinie. Od 2007 roku współtworzy grupę artystyczną Niezależna Akademia Frenetyków. Należy do Stowarzyszenia Pracownia Otwarta w Lublinie. Laureat Złotego Liścia Retro Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finalista Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015. Finalista konkursu Konfrontacje Sztuki 2016 Mazowieckiego Instytutu Kultury i III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L.Wyczółkowskiego, BWA, Bydgoszczy.. Półfinalista Atre Laguna 2016 w Wenecji. Jego obraz znalazł się na okładce książki Mariusza Szczygła „Nie ma”. Uczestnik poprzednich edycji Warsaw off Art. W obrazach dąży do symbiozy malarskiej formy z geopolityczną treścią, historią i industrialnym pejzażem.

 

Wrzesień 10th, 2020

Posted In: Artyści 2020

Leave a Comment

https://www.facebook.com/anka.mierzejewska

Jestem artystą po wrocławskie ASP, po malarstwie. Maluję ekspresyjne, figuratywne, wielkoformatowe cykle prac, które mają swoje ideowe źródło.  Zajmuje mnie temat miejsca artysty we współczesnym świecie i dysonans między idealizmem artysty, a bezwzględnym materializmem rynku sztuki.
Jestem zmianą. W sztuce i w życiu najważniejszy jest dla mnie rozwój. Każda seria malarska jest stąpaniem po dziewiczej ziemi.

ZAKAZ ZAKAZYWANIA
100-100 cm
akryl na płótnie
wierzę w wolność,
wierzę, że człowiek jest tak mądry, że sam dojdzie do swoich wniosków,
poprawi swoje błędy, nauczy się, zrozumie,
wszelka kontrola, prohibicja jest przeciwna porządkowi świata
żyjemy na planecie wolnej woli
tak jest ten świat skonstruowany, że każdy może sam wybierać i dobro i zło
ze wszystkimi konsekwencjami

 

Wrzesień 10th, 2020

Posted In: Artyści 2020

Leave a Comment

*1967, CZE

W latach 1986-1991 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (w pracowni malarstwa J. Tarasina i R. Winiarskiego). Obecnie jest dziekanem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Zyje i tworzy w Brnie oraz Ostrawie. Kowolowski jest wszechstronnym artystą, który między innymi zajmuję się kuratorstwem oraz krytyką artystyczną. Typowym odgałęzieniem jego twórczości stał się happening oraz performance, w których to dziedzinach rozważa granice zaangażowania sztuki oraz artysty we współczesnym społeczeństwie. Twórczość Kowolowskiego jest odbierana bardzo krytycznie wobec politycznych struktur oraz roli artysty w społeczeństwie, w którym to nie waha do słowa użyć własnej skóry, do której np. podczas performance’u This Body Belongs to Art dał sobie wyciąć nożem napis.

 

Wrzesień 10th, 2020

Posted In: Artyści 2020

Leave a Comment

Wojciech Kowalczyk. Doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. W swojej twórczości, interesuje się problematyką sztuki performance, w aspekcie jej ewaluacji do takich gatunków sztuki, które mając cechę performance – wystąpienie artysty, nabywają autonomię metodologiczną, poprzez ukonstytuowanie się specyficznych cech zewaluowanego performance, w jego nazwie, definicji, metodyce wykonania, oraz w teoretycznym umocowaniu tej ewaluacji. Autor gatunków sztuki, będących zewaluowanym performance; ARX art, ALO art, GHNO art, PROMT art, IMIT art, NUN art, PLEN art, Ne art, Occult art. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Artystycznego Młodzi Sztuką, Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych. Inicjator i kurator „Bydgoskiego Spichlerza Sztuki Performance”. Brał udział w kilkudziesięciu wystąpieniach i wystawach w Polsce i zagranicą. Za swoją działalność artystyczną, otrzymał odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 

Wrzesień 10th, 2020

Posted In: Artyści 2020

Leave a Comment

« Poprzednia stronaNastępna strona »