Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider
ARTYŚCI EDYCJI WARSAW OFF ART

45. Marek Schovánek

Marek Schovánek to artysta urodzony w Czechosłowacji, ale dorastał i studiował w Kanadzie. Obecnie podróżuje po całym świecie, ale najczęściej spędza czas w Berlinie. Jego aktywność twórcza jest niezwykla obszerna: tworzy obrazy, rzeźby, instalacje składające się z setek pojedynczych artefaktów. Jest krytyczny wobec nadużyć współczesnego społeczeństwa i uważa, że artysta powinien być osobą zaangażowaną, która zauważa i odzwierciedla negatywne relacje społeczne. Jego twórczość jest ironiczna, jest w niej dużo humoru i organicznie rozwija się to w jego pracach. Istotną cechą jego działalności jest postprodukcja.

Schovánek wybiera banalne przedmioty codziennego życia człowieka i przekształca je w zaskakujące artefakty, które mogą wybudzić widza z transu szarej codziennej rutyny.

Marek Schovánek is undoubtedly a world famous artist, born in Czechoslovakia but grew up and studied in Canada. He currently travels around the world but spends most of his time in Berlin. The range of Schovánek’s art work is extremely extensive, he creates paintings, sculptures and installations consisting of hundreds of individual artefacts. Schovánek’s art is critical to the abuses of contemporary society. According to Schovánek, the artist schould be a committed person who observes an reflects the negative social phenomena. Schovánek often works with humour and irony, which he lets organically grow into his artefacts. A notable feature of this work is the post-production approach.

He chooses banal human objets of everyday life, which he transforms into surprising artistic artefacts that can excite the viewer out of the trance of the grey everyday routine.