Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider
ARTYŚCI EDYCJI WARSAW OFF ART

41. Gabriela Pienias

Artystka sztuk wizualnych, wykładowczyni akademicka, kuratorka. Prowadzi pracownie rysunku i grafiki na kierunku Edukacja artystyczna na Wydziale Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostrawskim. Uzyskała doktorat ze Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Studiowała Malarstwo w pracowni Michaela Rittsteina w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, dzięki uzyskaniu rocznego stypendium. Ukończyła studia w zakresie kształtowania przestrzeni miejskiej na Wydziale Malarstwa na ASP w Warszawie. Studiowała także malarstwo na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa w Portugalii, gdzie zaczęła tworzyć wielkoformatowe obrazy do przestrzeni publicznej, potem tworzyła również obiekty, rzeźby, instalacje w tej przestrzeni. Jednak po latach artystka zamknęła się w pracowni, w domu, gdzie tworzy minimalistyczne, abstrakcyjne, bardzo kolorowe obiekty. Zrezygnowała całkowicie ze sztuki figuratywnej. Inspiracją dla jej twórczości jest również sztuka artepovera i koncepca teatru ubogiego Jerzego Grotowskiego, tylko, że w przypadku jej twórczości głównym aktorem występującym na scenie jest kolor – on jest znakiem rozpoznawczym artystki. Pienias tworzy całe światy, posługując się tym, co znajduje się w zasięgu ręki, korzysta z prostych, łatwodostępnych materiałów, które następnie maluje wyrazistymi kolorami.

Visual artist, academic lecturer, curator. She teaches in the studio of drawing and graphics in the field of Art Education at the Faculty of Education at the University of Ostrava. She obtained a doctorate in Fine Arts at the Faculty of Arts of the University of Silesia. A graduate of the Art Institute of the University of Silesia in Cieszyn – art education. She studied Painting in the studio of Michael Rittstein at the Academy of Fine Arts in Prague, thanks to a one-year scholarship. She graduated from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the field of urban space shaping. She also studied painting at the Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa in Portugal, where she started creating large-format paintings for public space, then she also created objects, sculptures, and installations in this space. However, after many years, the artist locked herself in a studio, at home, where she creates minimalist, abstract, very colorful objects. She completely gave up figurative art. Her work is also inspired by the art of artepover and the concept of the poor theater of Jerzy Grotowski, but in the case of her work, the main actor appearing on stage is color – it is the artist’s trademark. Pienias creates whole worlds, using what is at her fingertips, uses simple, easily available materials, which she then paints with vivid colors.