Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider
ARTYŚCI EDYCJI WARSAW OFF ART

30. Petr Lysáček

W latach 1987-1993 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze pod kierunkiem Stanislava Kolíbala i Jiříego Ptáčka. Od 1994 roku pracuje jako kierownik Pracowni Intermediów na Uniwersytecie Ostrawskim (dziś Katedra Intermediów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Ostrawskiego). Autor mieszka i pracuje w Pradze i Ostrawie. Eksperyment i dowcip to charakterystyczne cechy twórczości Lysáčka. Pracuje z dadaistyczną żartobliwością, przy pomocy której tworzy swoje obrazy, rysunki, obiekty, fotografie i performanse. W swoich pracach Lysáček pracuje w intencji postmodernizmu lub lepiej w szczytowej fazie postmodernizmu – postprodukcji, kiedy w swoich pracach przetwarza i poddaje recyklingowi szeroką gamę przedmiotów codziennego użytku, które umieszcza w swoich pracach, a jednocześnie dramatycznie rekontekstualizuje je i przywraca do życia.

He studied at the Prague Academy of Fine Arts under Stanislav Kolíbal and Jiří Ptáček between 1987 and 1993. Since 1994 he has been working as the head of the Intermediate Forms Studio at the University of Ostrava (now the Department of Intermedia at the Faculty of Arts of the University of Ostrava). He lives and works in Prague and Ostrava. Experiment and humour are characteristic signs of Lysacek’s art. He deals with Dadaistic playfulness which he uses to create paintings, drawings, objects, photographs and performances. Lysáček works with the lines of post-modernism, or more accurately the height of postmodernism – postproduction while he transforms and recycles a wide range of everyday objects of consumption. Incorporating them in his art work whilst simultaneously and dramatically re-contextualising them and bringing them back to life in the dimension as art work.