Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider
ARTYŚCI EDYCJI WARSAW OFF ART

3. Kateřina Barabášová

Ukończyła studia z zakresu sztuk pięknych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu i kontynuując studia odbyła staż w Peczu na Węgrzech. W 2011 roku zrealizowała staż w Galerii Recepcja w Berlinie, a w latach 2013-2015 odbyła rezydencje artystyczne oraz wyjazdy do Ameryki i Indii.

W swojej pracy artystycznej autorka skupia się głównie na malarstwie i rysunku oraz w mniejszym stopniu na wideo. Obrazy Kateřiny Barabášovej są zwierciadłem jej własnego wewnętrznego świata, który dla zewnętrznego obserwatora wypełniają historie, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się przerażające, ale przy bliższym przyjrzeniu się pojawia się humor i humorystycznie poetycka przesada. Linia narracyjna połączona z trudną do rozszyfrowania osobistą mitologią przypomina fantazyjne, baśniowe wróżki z obrazów Hieronima Boscha czy Pietra Brueghela Młodszego zwanego piekielnym. Kateřina Barabášová programowo eksploatuje świat podupadającej kultury B i z tych spadających fragmentów tworzy imponujący pomnik, śmiejąc się z szaleńczego i otępiającej szybkości współczesnego świata.

Kateřina Barabášová graduated from Palacký University in Olomouc and continued her studies in Pécs, Hungary. In 2011 she completed an internship at the Reception Gallery in Berlin, and in 2013–2015 she resided in America and India.

Authors’s art consist mainly of paintings and drawings but also partly of video art. Her paintings are the mirror of her own inner wolrd, witch is full of stories that seem horrific but upon closer inspection a witty humour and poetic hyperbole appear. The narrative line associated with hard to decipher personal mythology reminds the viewer of a fanciful poem of Hieronymus Bosch and Pieter Bruegel the Younger, called „Hell Brueghel“. Barabášová programmatically exploits the world of sagging second-rate culture of these fragments creating an impressive monument mocking frenzy and numbing speed of the modern world.