Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider
ARTYŚCI EDYCJI WARSAW OFF ART

22. František Kowolowski

W latach 1986-1991 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Pracownia Malarstwa J. Tarasina i R. Winiarskiego). Obecnie pracuje jako kierownik Pracowni Malarstwa II na Wydziale Artystycznym na Uniwersytecie Ostrawskim. Autor mieszka i pracuje w Brnie i Ostrawie.
Kowolowski jest artystą wszechstronnym, zaangażowanym m.in. w działalność kuratorską i krytyczną. Typową dziedziną twórczości artystycznej, którą zajmuje się autor jest sztuka aktywistyczna, która przejawia się u Kowolowskiego pod postacią performansu i happeningu, gdzie artysta bada granice zaangażowania sztuki i jej twórcy w współczesne struktury społeczne. Dzieła artysty wydają się być również bardzo krytyczne zarówno wobec struktur politycznych jak i roli artysty w społeczeństwie, w którym nie waha się do słowa użyć własnej skóry, aby wyciąć w niej nożem napis: „This Body Belongs to Art“ podczas performansu o tej samej nazwie.

He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw (painting studio of J. Tarasin and R. Winiarski) between 1986 and 1991. He is currently the head of the Painting studio II (Faculty of Fine Arts and Music, University of Ostrava). The author lives and works in Brno and Ostrava.
Kowolowski is a versatile performer who is involved in a curatorial as well as critical aktivity. Kowolowski is engaged in active creation undertaken trhough performances and happenings, in which Kowolowski explores the boundaries of commitment to art and its authors in contemporary society. Kowolowski’s work is very critical, even against political structures and role of the artist in society. He does not hesitate to go out on a limb. During the performance This Body Belongs to Art he had his skin carved into with a knife.