Zobacz Reportaż
Warsaw Off ART 2020
Zobacz katalog z edycji
Warsaw Off ART 2018-2019
Do pobrania niżej
previous arrow
next arrow
Slider
ARTYŚCI EDYCJI WARSAW OFF ART

11. Viktor Frešo

W latach 1999-2001 studiował w pracowni rzeźby Jozefa Jankoviča i Jana Hoffstädtera na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie. Później (w latach 2001–2005) przeniósł się do Pragi na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie najpierw studiował malarstwo u Vladimíra Skrepla, a następnie nowe media u Michaela Bielickiego. Autor mieszka i pracuje w Bratysławie, często przebywa również w Czechach (Ostrawa). Frešo to jedna z najwybitniejszych postaci sztuki współczesnej po 2000 roku w regionie byłej Czechosłowacji. Jego całościowe podejście do sztuki jest bardzo nietypowe, ale jednocześnie silnie odzwierciedla sytuację społeczną i kulturową. Artysta tworzy wyrafinowane koncepcje i projekty, które przedstawia jako pozornie proste, gotowe dzieła sztuki „Piece of art”. W swojej twórczości często jest krytyczny i agresywnie wyraża pogardę dla samej sceny artystycznej i jej procesów, ale robi to z nutą lekkości, humoru i zabawy. Jednym z najciekawszych elementów jego procesu twórczego jest pozorny kontrapunkt akcentowania ogromnego, majestatycznego Ego związanego z Gestem połączonego z rozbrajającą autoironiczną pokorą.

Between 1999 and 2001, he studied at the Studio of sculpture under the guidance of Professor Jozef Jankovič and Ján Hoffstädtera at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. Later (between 2001 and 2005) he moved to Prague where he studied at the Academy of Fine Arts. First he studied painting at the Studio of Vladimír Skrepl and then new media at the Studio of Michael Bielický. The author lives and works in Bratislava. He often resides in Ostrava, the Czech Republic. Frešo is one of the most prominent figures of contemporary art after 2000 in the region of former Czechoslovakia. His overall approach to art is very atypical, but at the same time he strongly reflects the social and cultural situation. The artist creates refined concept and projects, which he represents as seemingly simple, finished works of art “Piece of art”. In his work, he is often critical and aggressively expresses contempt for the art scene itself and its processes, but with an undertone of lightness, humour and play. One of the most interesting elements of his creative process is the apparent counterpoint of the emphasis on the huge, grandiose Ego associated with Gesture combined with disarming self-ironic humbleness.